SMB 5 haperende start

zaterdag 21 oktober 2017
Vrijdag 20 oktober trad SMB 5, in nieuwe opstelling, voor zijn eerste externe partij aan en wel tegen Tornado 1 uit Druten. In plaats van Alexander Schippers, die vanwege zijn schaakkwaliteiten doorschoof naar een hoger SMB-team, speelde nu Peter Groenewald in ons team (bord 1). Jan Aalbers was die avond verhinderd en Karim Azam was bereid gevonden als invaller (bord 2). Henk Brouwer speelde op bord 3, ik op 4, Paul van Deemen op 5 en Marinus Mulders op 6.


Vorig seizoen speelden we nog tegen Tornado 2. Toen wonnen we. Nu zouden we het een stuk moeilijker krijgen want hun eerste team kwam net uit de 2e klasse. Dat bleek alras. Op de eerste twee borden werden de SMB-ers overspeeld. Peter verloor al na ongeveer een uurtje spelen. Hij gaf het volgende commentaar op zijn partij: "Mijn eerste optreden voor SMB 5 was helaas weinig succesvol. De partij ging voor mij verloren door een nadelige stukkenruil waarbij ik genoodzaakt was om met de g-pion op f3 terug te slaan. Mijn koningsstelling lag toen open. Via dame g3 kon mijn tegenstander een aantal pionnen ophalen. Toen hij ook nog een toren bij de aanval kon betrekken was het pleit beslecht. Mijn tegenstander bleek een rating te hebben van 2000+. Duidelijk een maatje te groot voor mij."

Karim zijn partij was ook snel uit. Hij werd vanaf het begin onder druk gezet, verloor onder andere zijn dame zonder noemenswaardige compensatie en kon opgeven. Hij schudde na de partij zijn hoofd toen ik vroeg naar nadere analyse en uitleg van de gespeelde partij. Hij vond dat hij veel te passief was geweest en vertelde over een noodzakelijke pionopstoot die hij niet gedaan had. Ook zijn tegenstander was zeer waarschijnlijk een rating-maatje te groot.

Toen was het even stil aan het schaakfront. Tegen 22.00 uur viel de derde beslissing. Paul speelde tegen Ton Wouters (ook ongeveer 200 ratingpunten meer dan Paul) nog een goede opening, maar verloor gaandeweg de partij zijn goede stellingspositie. Zijn tegenstander veroverde de kwaliteit maar het spel zag er erg open uit en Paul had ook aanvalskansen met een ver opgerukt randpion met dame, toren en loper. Er was nog alles mogelijk. Door een schaakje en vervolgens dubbelaanval koning en loper verloor Paul echter zijn loper. Toen was het eigenlijk afgelopen. Paul speelde nog een tijdje dapper door maar met een volle toren achter was het "tegen beter weten in". Hij gaf op. Tegen ongeveer 22.30 uur stonden we dan ook met 3-0 achter.

Op de resterende 3 borden was het echter gelukkig geen "walk-over". Marinus en Henk stonden een pionnetje achter, ikzelf materieel gelijk. De tegenstander van Marinus in hevige tijdnood al. Hoop doet leven, misschien konden we nog als team een gelijkspel halen (als alles meezat). Niet dus. Henk verloor. Ik vroeg Henk, terwijl ik nog aan het spelen was, om een stukje tekst voor het verslag over zijn partij. Hij schreef (krabbelde) snel een blaadje voor me vol. Dat tekstverslag probeer ik nu, zittende achter mijn computer te ontcijferen. Het handschrift van Henk is namelijk nagenoeg onleesbaar. Hij heeft een eigen uniek fantasiehandschrift, fascinerend om te zien hoe hij zijn letters in elkaar schuift, afkort en afknot. Het is een taalkruising tussen spijkerschrift en het Zuid-Afrikaans. Boeiend. Zijn zinnen lijken magische bezweringsformules (wat staat hier? waar gaat het over?). Doorgekraste woorden en de snelheid en dynamiek die het schrift uitstralen, laten een zekere karakterologische felheid zien .Het wemelt van grillige , maar mooi uitziende fantasiewoorden en letters. Zelfs voor een ervaren grafoloog een flinke klus om ze te duiden. Laat ik me, als leek, beperken tot enige flarden tekst, die ik na lang puzzelen uit zijn verslagje heb weten destilleren. Ik citeer:

"Het was een partij die werd gekenmerkt door weinig plannen van mijn (of staat er "zijn"?) kant. Beetje schuiven met de stukken zonder duidelijk aanvalsplan. Als je dan een pion hebt die niet meer te dekken is door mede-pionnen, dan is het voor de tegenstander zaak daar vol voor te gaan. Pion achter en dan is het nog wel te redden, als ik tenminste niet op de eerste beste zet inga op een afruil. Waarvan ik dacht iets aan winst te behalen. Ik deed een zet waar niet over was nagedacht. Deze partij ga ik absoluut naspelen." Duidelijk.

Inmiddels liep de avond ten einde. Marinus won kordaat. Hij buitte de tijdnood van zijn tegenstander goed uit. Ik kan weinig over de partij inhoudelijk vertellen, behalve dat het er steeds remise-achtig had uitgezien en dat zijn tegenstander steeds heel, heel lang nadacht. Dat werd hem dus fataal. Hij ging door de klok. Ik was als laatste bezig. Spannende partij. De hele avond ging het gelijk op. Ik geef een diagram met de (bijna) slotstelling. Ik speelde hier: 42... Tb7 (?) Ik wilde de pion op e7 ophalen tegen het verlies van pion h6. Ik kwam helaas in een vork terecht. Er volgde 43.Pxh6 Txe7 44.Pg8 (ik gaf op).

Als ik bij de 42e zet in plaats van Tb7, h5 had gespeeld was de partij zeker nog niet gelopen. Ik zie nog niet zo gauw hoe wit hier dan verder kan komen. Zijn koning kan niet dichterbij komen en ik blokkeer zijn vrijpion goed. Tijdens de partij heb ik die zet h5 ook overwogen maar ik zat vast in een denkpatroon (psychologisch proces) dat ik per se die vrijpion op e7 wilde opruimen. Stom ook dat ik die simpele paardvork miste.

Eindstand: Tornade 1 - SMB 5 5-1

1. R.Hofsdtede - Peter Groenewald 1-0
2. G.Driessen - Karim Azam 1-0
3. J. Alblas - Henk Brouwer 1-0
4. J. de Haas - Frans Drummen 1-0
5. T.Wouters - Paul van Deemen 1-0
6. S.Jacobs - Marinus Mulders 0-1

Het seizoen is net begonnen, alle vertrouwen erin dat we met ons team nog punten gaan pakken.

Frans Drummen