Drie weken geen schaken

maandag 15 november 2021
Beste leden,

Afgelopen vrijdag zijn de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan wederom aangescherpt. Helaas heeft dit ook consequenties voor onze schaakavond op de dinsdag.

Vandaag heeft bestuur contact gehad met 't Hert en zij gaven aan dat op dit moment de avond activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Met de kennis van vandaag, betekent dit, dat we voor de komende 3 weken helaas onze schaakactiviteiten niet kunnen organiseren.

De komende week zal er ongetwijfeld door de overheid, de Tweede Kamer en gemeenten nadere invulling worden gegeven aan de besluiten, welke afgelopen vrijdag zijn genomen. En als deze wijzigingen ten gunste van onze vereniging zullen uitvallen, gaan we dit zo snel mogelijk aan jullie communiceren.

Dus vanaf morgen de 16e november zal er 3 weken niet geschaakt kunnen worden en zullen we ons programma doorschuiven naar een later tijdstip.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur