Wageningen 3 – SMB 2 5½–2½

zaterdag 3 december 2022
Wederom verloren maar tegen de koploper. De uitslag was conform het verschil in sterkte. We startten de wedstrijd met van onze zijde een leeg bord twee. Lucas de Jong was verhinderd en werd vervangen door Jan Aalbers en de zieke Jan Kersten werd vervangen door Mathias Freiijse. Bij deze veel dank aan de invallers! Toen we op het laatste moment nog een speler naar het eerste door moesten schuiven omdat daar een ziektegeval was, bleek vervanging niet meer mogelijk. Dus meteen een 1-0 achterstand. Vervolgens kon Allerd Peeters wachten op zijn tegenstander die echter niet kwam opdagen. En was het dus al 1-1 zonder een zet gespeeld te hebben. Opmerkelijk was verder dat we aan de resterende 6 borden nu vier maal wit hadden! Had er meer ingezeten? In ieder geval bij de partij van Frans Drummen en bij mij.

Frans Drummen – Pieter de Paus
Wit aan zet!
Wit staat een pion voor zonder enige compensatie voor Zwart en vervolgde met 13.a3? Een zet die het voordeel volledig weggeeft. Frans constateerde zelf al dat dit geen goede zet was en stelde 13.Pa4 voor. Het probleem is dat ook dan na 13... Le7 de partij in evenwicht is. De controle van Zwart op de d-lijn stelt niet zo veel voor aangezien Wit Td1 kan spelen. Na meteen 13.Td1 volgt 13... Txd1 14.Dxd1 en bijvoorbeeld 14... Lb6 waardoor Zwart een tempo wint. Met de logisch lijkende zet 13.e3 sluit Wit zijn loper op g5 op. Kortom het voordeel uitbuien is nog niet zo makkelijk. Vandaar waarschijnlijk de wachtzet a3 die natuurlijk ook een tempo verliest. De beste zet was misschien nog 13.Df4 wat in ieder geval iets actiefs is en wat dreigt. Deze stand is interessant om eens goed te bekijken maar Zwart vervolgt met 13... Pe5? en Wit staat weer duidelijk beter omdat na 14.Pxe5 Dxe5 Wit een tweede pion kan winnen met 16.Lxb7. Maar misschien is 14.Df4 nog beter. De slot conclusie van Frans dat hij zijn kansen niet pakte was volledig terecht, al was het zeker niet eenvoudig de juiste weg te vinden. Uiteindelijk verloor Fans na nog een aantal mindere zetten.

Peter van den Berg – Cees van de Waerdt
stand na: 8... b5
Het probleem van te passief reageren waar actief spel geboden is kwam ook terug in mijn partij. Bang voor 9... b4 besluit ik tot 9.b4?? en kom vervolgens in grote problemen. Het was zeer de moeite geweest eens goed naar deze stelling te kijken want Wit had veel beter. Het door mijn tegenstander gesuggereerde 9.a3 is een verbetering t.o.v. het gespeelde, maar als je ambitie hebt dan moet een zet als 9.e5 al gauw gevonden worden. Ook achteraf vreemd om die niet te overwegen. Beste antwoord voor Zwart is nu 9... Pe8 en Wit heeft actief spel. De alternatieven 9... dxe5 en 9... Ph5 zijn nog beter voor Wit. Na 9... a5 10.a3 was Zwart al licht in het voordeel. Een tiental zetten later (met van beide kanten wat mindere zetten) stond was het duidelijk dat het een zware middag zou (kunnen) worden met de hoop op een halfje. Totdat mijn tegenstander enigszins zuchtend en puffend verrassend een remiseaanbod deed. Even wekte ik de indruk daar eens goed over na te gaan denken. Maar na een rondje op de andere borden werd dit aanbod gretig door me aangenomen.

Jeugdlid Mathias Freijse, spelend tegen Corniek de Poole, kwam wat ongelukkig uit de opening. Omdat zijn tegenstander geen gekke dingen deed bleef hij dit nadeel tot het eind houden. Jammer maar Mathias is nog jong en heeft ongetwijfeld weer veel van deze partij geleerd. Jan Aalbers kwam tegen Karin Jeuken langszaam in het nadeel. Toen er ook nog materiaal werd verloren was het pleit snel beslecht Bij Jaap van Gelder - Joost Hooghiemstra ging het lange tijd gelijk op. Totdat Jaap zijn loper liet insluiten en gelijk kon opgeven.

De interessantste partij was de Peter Schut – Marco Otte aan bord 1. Peter had ook het een en ander opgestuurd naar mij. Echter door technische onvolkomenheden lukte het me niet die in dit stukje verwerkt te krijgen. Het was in die zin spannend dat zijn tegenstander een winst miste en vervolgens Peter weer de overhand had wat resulteerde in winst.

Toen de eindstand bereikt was en de formulieren waren getekend konden we nog niet weg. Elders in de zaal speelde bij Wageningen 1 Jan Timman tegen Hans Ree. Daar zat een stuk Nederlandse schaakgeschiedenis bij elkaar. Alhoewel. Op weg naar Wageningen zei ik tegen Mathias dat we vanmiddag misschien wel Jan Timman zouden zien schaken. Waarop Mathias vroeg: "Wie is Jan Timman?"