Uit de koker 6

dinsdag 18 september 2007
In de krant van 17 september j.l. las ik dat Hans Klip aan bord 1 van SMB1 een schitterende overwinning heeft behaald op de in Nederland woonachtige Bosnische meester Nebosja Nikolic. Met een hartelijke gelukwens en met diep respect voor deze prestatie vraag ik nederig of wij misschien allemaal van deze partij zouden mogen genieten. We zijn toch allemaal lid van dezelfde club, nietwaar?

Het eerste resultaat van SMB1 (7,5 tegen 2,5) is zeer bemoedigend, een resultaat om Willy Hendriks te vergeten. Maar de competitie is nog maar net begonnen. Denkend aan Willy kreeg ik opeens een magistrale ingeving (magistraal, al zeg ik het zelf): we gaan met zijn allen lid worden van De Toren! Dan is Willy weer lid van onze club, en krijgen we good old Theo Hommeles, vroeger ook speler in het eerste van SMB, er voor niks bij. Bovendien kunnen we samen een flinke korting op de contributie bedingen. En als klap op de vuurpijl: het voorzittersprobleem is meteen opgelost.

Een andere keer over SMB2 (en 3, en 4 … tot en met 8, maar niet gegarandeerd in deze volgorde).

Koker