Koker 40

vrijdag 25 januari 2008
Wie Koker kennen weten dat hij zelden of nooit kwaad is. Koker is nu echter furieus!!

Op donderdag 24 januari jl. heeft zich op deze website een ernstig incident voorgedaan, dat de meeste lezers zal zijn ontgaan omdat het dankzij snel ingrijpen van Koker maar korte tijd zichtbaar is geweest. Iemand heeft valselijk onder de naam Koker een “KOKER 38” op de site geplaatst of laten plaatsen. De inhoud had betrekking op een ongelukkig voorval op de clubavond van de dinsdag ervoor, waardoor Valentijn niet kon spelen.

Ik weet wie het is die op deze onbehoorlijke wijze een vals gebruik heeft gemaakt van de naam Koker, en door zijn publikatie de indruk heeft gewekt dat daarin de mening van de echte Koker werd weergegeven. Het moge duidelijk zijn dat dit onaanvaardbaar is. Koker neemt het de betrokkene hoogst kwalijk en is vooralsnog niet bereid excuses te aanvaarden.

Op een vraag van Koker, hoe een en ander mogelijk was, heeft de redactie gereageerd met de mededeling dat het met Koker ondertekende stuk zonder nadenken is geplaatst. Ik vertrouw dat de redactie, een ervaring rijker, voortaan nog eens extra naar de afzender zal willen kijken.

Koker