SMB 8 springt van laatste naar vijfde plaats

woensdag 13 februari 2008
Voorlopig is SMB 8 weer terug op de vijfde plaats, dankzij een zege op ASV 10. Het achtste moet het nog steeds doen zonder Hugo Maas, die herstellende is van een zware operatie. Hugo, onze beste wensen voor een spoedig herstel! Luuk, die voor hem inviel, scoorde een vol punt, zijn eerste punt in de externe competitie. Het zal zeker niet zijn laatste punt zijn, want hij lijkt snel in kracht te groeien. Helaas geen details over zijn belangrijke winstpartij, want ondergetekende had het te druk met zijn eigen partij. Langzaam maar zeker werkte ik mij in de nesten, met als apotheose het verlies van een paard, gevolg van over het hoofd zien van de pionzet h2-h4. Mijn advies: als je zwart hebt, houd altijd h2-h4 in de gaten. En ook alle andere pionnen van je tegenstander. En ook al zijn stukken. Dat laatste deed mijn tegenstander zelf niet. Toen ik in mijn hart al tot opgave had besloten, zag ik plotseling een kans schoon met enkele zogenaamde krachtzetten wit voor de keus te stellen: mat in één of dameverlies. Wit vond nog een derde variant: opgeven.

Inmiddels had Ilona weer eens vrolijk wat stukken weggeblunderd. Paul leek te gaan winnen en dat zou minstens 3 – 3 veilig stellen. Tot mijn lichte ontzetting bood hij remise aan dat door zijn tegenstander ijlings werd aanvaard. Alleen daardoor al ga je denken dat er voor Paul meer had ingezeten. Maar het bleek taktiek te zijn: hij wilde de eer aan de anderen laten.

Jaap (Schuld) kon het deze keer niet bolwerken, zodat bij de stand 2½ - 2½ alles afhing van Jaap (Stork) die in deze OSBO-competitie slechts nullen achter zijn naam kon noteren. Onder de aanmoedigende blik van een snel aanzwellende schare toeschouwers leidde hij zijn pionneneindspel over de rand van de afgrond naar een stelling waarin zijn tegenstander één zet eerder een dame behaalde dan hij zelf, maar gelukkig op een verkeerd veld. Jaap verwierf zich prompt ook een dame en hield nog twee pionnen achter de hand om na dameruil op zijn sloffen naar de glorieuse eindstreep te wandelen. De tegenstander hielp hem een handje door de eigen dame te laten instaan: 3½ - 2½.

Blij en gelukkig verlieten we het strijdtoneel om te genieten van een welverdiende nachtrust.

Cas Aubel