Lustrumfeest SMB

dinsdag 2 december 2008
Op 10 december van dit jaar bestaat onze schaakclub 160 jaar. Ter gelegenheid van het behalen van dit 32ste lustrum willen wij een passend feestje vieren. SMB bezit immers de leeftijd der allersterksten in de schaakwereld en omdat het verstand komt met de jaren, is er aanleiding genoeg om het glas op ons zelf te heffen!

De keuze voor een datum is gevallen op zaterdag 13 december, in onze clublocatie Café Groenewoud. Deze dag wordt de vierde ronde van de KNSB- en OSBO-promotieklasse verspeeld en zullen we de spelers van de drie hoogste teams van SMB in actie zien. Maar ook de overige SMB'ers worden in de gelegenheid gesteld hun schaakkunsten te demonstreren. Vanaf 15.00 uur zijn er schaaktoernooitjes voor de liefhebbers van snelschaak en andere speelse varianten. Daaraan voorafgaand is er voor alle leden en spelers vanaf 14.00 uur koffie met taart.

Rond 17.30 uur is het tijd voor een borrel, aangeboden door het bestuur. Iedereen kan dan nog eenmaal de varianten-van-de-dag in de juiste proporties beschouwen met de hulp van een goed glas en best gezelschap. Tot besluit van de avond is er een maaltijd, ook in Groenewoud. Echtgenoten, partners, vrienden en vriendinnen van de leden zijn van harte uitgenodigd. Ook zij kunnen op elk gewenst moment van de dag aan het programma deelnemen.

Nog even een overzicht van de activiteiten:

12.00 uur, begin speelronde voor SMB 1, SMB 2 en SMB 3; toeschouwers welkom
14.00 uur, koffie met taart, voor alle leden en spelers
15.00 uur, begin schaakactiviteiten voor niet-spelende leden
17.30 uur, begin van de borrel
19.00 uur, gezamenlijk diner

De vereniging neemt het grootste gedeelte van de kosten van deze feestelijke dag voor haar rekening, maar het bestuur vraagt van de leden en introducé(e)'s een bescheiden bijdrage van € 7,50, inclusief ontvangst met koffie en taart, twee consumpties bij de borrel en diner. Alle overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Opgave dient uiterlijk 8 december te geschieden bij Huub Jansen, liefst per e-mail (huub.jansen@wolmail.nl), eventueel ook telefonisch (024-3230988/06-46135590) of mondeling op de clubavond. Bij aanmelding graag vermelden of je een introducé(e) meeneemt en of je prijs stelt op een vegetarische maaltijd. Betaling van de eigen bijdrage graag contant op 13 december.

Jullie aller komst wordt zeer op prijs gesteld!

Mede namens het bestuur,
Niels Radder en Huub Jansen