Uitnodiging buitengewone ledenvergadering

zaterdag 15 mei 2010
Beste SMB'ers,

Het bestuur nodigt jullie uit voor een buitengewone ledenvergadering op dinsdag 18 mei, voorafgaand aan de clubavond. De vergadering begint om 19.15 uur en eindigt tussen 19.45 en 20.00 uur.

Op de agenda staat de mogelijke verhuizing van onze speellocatie. Bij café Groenewoud is men niet meer geheel tevreden over de bestaande situatie. Dit heeft het bestuur ertoe gebracht ook andere mogelijkheden te onderzoeken, waartoe een commissie is ingesteld bestaande uit Jacques Ottenheijm, Roel Klein en Frans Drummen.

Hun advies, tezamen met de inbreng van de leden op de vergadering, is voor het bestuur van belang voor het maken van een goede afweging over een geschikte speellocatie. Met nadruk moet worden gesteld dat ook café Groenewoud als speellocatie nog immer een optie is.

Omdat het onderwerp ons allen aangaat in de directe toekomst, hoopt het bestuur veel leden te kunnen verwelkomen op de vergadering.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Huub Jansen