KISS reglement

zaterdag 9 april 2011
Eén van de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van NOC*NSF-subsidie aan de KNSB is het doorgeven van de ledengegevens aan NOC*NSF. Het gaat hierbij uitsluitend om de volgende gegevens die alleen voor statistische analyses ten behoeve van de sportbonden gebruikt mogen worden:
- postcode
- geboortedatum
- geslacht
- begindatum van het lidmaatschap van de sportbond
- tak van sport
Deze gegevens mag de KNSB echter niet zo maar doorgegeven aan de NOC*NSF. Daar hoort een reglement bij. Op de recente Bondraadvergadering van de KNSB is dit reglement aangenomen. Dit reglement (Kennis en InformatieSysteem voor de Sport - KISS) regelt de wederzijdse rechten en plichten. U treft het hierbij aan. Op de laatste bladzijde staat ook een toelichting. In het bijzonder wil ik u wijzen op die bij artikel 1.6.
Voor het bestuur van SMB betekent dit dat wij de wettelijke verplichting hebben om al onze leden te informeren over het feit dat zijn/haar gegevens worden doorgegeven aan de NOC*NSF.

reglement KISS