Nieuwe speellocatie voor SMB

donderdag 1 september 2011
SMB was al enige tijd op zoek naar een andere speellocatie, met als achterliggende motieven onder andere de financiële kosten, de gewenste service en de wenselijkheid om alle geledingen van SMB op termijn onder één dak te krijgen. De accommodatie van café Groenewoud kan dat onvoldoende leveren. Bij de zoektocht van de afgelopen anderhalf jaar zijn verschillende opties in beeld geweest, maar veruit
de meest geschikte mogelijke locatie bleek uiteindelijk het Voorzieningenhart 't Hert, gelegen aan de Thymstraat 40, op de hoek met de Willemsweg.

Voorzieningenhart 't Hert is een prachtig nieuw centrum dat afgelopen voorjaar 2011 is opgeleverd. Het is een verzamelgebouw waar een basisschool, buurtcentrum, sportzaal, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en nog enkele andere instanties hun werkplek hebben. Het karakter van gebouw kenmerkt zich door een mooie lichte sfeer en fraai kleurgebruik. Er is een prettige entree, een mooie grote zaal (ongeveer 150 m2) waar wij kunnen schaken, een gezellig open bar- en ontmoetingsgedeelte en heel vriendelijke en toegankelijke beheerders.

Het bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag 30 augustus brede steun ervaren en gekregen voor deze overgang en daar zijn we blij mee. SMB maakt als het ware hier een nieuwe start en de verschillende ambities en beleidspunten uit het jaarverslag van SMB kunnen, mede dankzij de voorzieningen van deze nieuwe locatie, beslist beter uit de verf komen dan bij de huidige locatie.


De maand september maken we nog af in café Groenewoud maar vanaf dinsdag 4 oktober gaan we "over" en spelen we in 't Hert. Het lijkt ons een goed en leuk idee om vooruitlopend daarop alvast
een introductie en kennismakingsmoment voor het gebouw 't Hert te plannen. Het is namelijk altijd even wennen zo’n overgang en een goede introductie vergemakkelijkt dit.

In overleg met de beheerder(s) van het Hert is hiervoor een moment geprikt en wel maandag 12 september van 20.00 tot 21. 00 uur. We krijgen dan een rondleiding door het hele gebouw (beslist de moeite waard!). Zodoende krijgt iedereen snel een beeld van het geheel en de afzonderlijke gebruikersruimtes. Dus noteer die maandag. We hopen op een flinke opkomst zodat bij de officiële start op dinsdag 4 oktober de leden zich al aardig vertrouwd voelen en we een vliegende start kunnen maken.

Vriendelijke groet, namens het bestuur,
Frans Drummen