SMB 2 verslaat De Cirkel met 5.5-2.5!

zaterdag 14 januari 2012
Een ruime overwinning was het resultaat van een avond waarop er op schaakgebied weer veel te genieten viel. De uitslag wekt de suggestie dat het een makkie was. En inderdaad zag het er al vroeg op de avond goed uit voor ons. In vele opzichten liep het toch anders dan verwacht. Tijdnood spanning mooie zetten wisselden zich af met regelrechte blunders. Slechtere stellingen gingen gewonnen en betere verloren.


We speelden met twee invallers. Beiden spelen echter zo sterk dat hun meespelen nauwelijks een verzwakking te noemen is. Bart was op bord 1 neergezet. Hij trof de sterkste tegenstander en dat was te merken. Bart kon lange tijd de strijd gelijk houden, totdat hij via een onhandigheid in het nadeel kwam en zijn tegenstander optimaal profiteerde. René, de tweede invaller, speelde op bord 8 en strafte de fouten van zijn tegenstander keurig af.


Stand na 22... Dxe8

W. Havinga - René Verhesen

Wit heeft weinig ambitie getoond en zwart kijkt inmiddels al tegen een prettige bijna gewonnen stelling aan. De volgende zet van wit versnelde het einde van de partij aanzienlijk. 23.Dc4?? De3+ 24.Kh1 Pxc3 25.Pf1 waarna zwart de winstvarianten voor het uitzoeken had. Hij koos voor 25... De2.


Mijn tegenstander en ik speelden een partij waar we beiden niet veel van begrepen. Het probleem was echter dat ik de laatste fout maakte en wat voor één.


Stand na 18... f5

Peter van den Berg - B. ten Holte

Tot hier hadden we allebei al wat kansen laten liggen om het beter te doen. Wit heeft nog een klein voordeeltje maar veel is het niet. De volgende zet is een fout en meteen beslissend. 19.d5?? en na 19.... Dc5+ 20.Kh1 Dxc4 21.dxc6 Lxc6 22.Tac1 Db3! 23.Pd4 Dxb2 24.Pxc6??? Dxh2 is het mat


Van de partij van Huub heb ik niet veel meegekregen. Hij haalde op bord twee een overwinning wat natuurlijk knap is. Zelf was hij er wat gematigd onder. Hij had gewonnen door een fout van zijn tegenstander. Bij Henk zag het er lange tijd naar uit dat het evenwicht niet verstoord zou worden. In het middenspel ontstonden er echter kansen.


Stand na 39... Dc4

P. van der Wijngaart - Henk van den Berg

De zwarte stelling verdient reeds de voorkeur. Met de volgende zet cruciaal voor de partij verandert de situatie drastisch ten goede van zwart. 40 Dd1?? Wit geeft vrijwillig een belangrijke pion weg. Na deze zet ging wit nog 20 zetten door met winst voor zwart. Met 40.Kf2! had wit nog steeds uitzicht op gelijkspel.


Ook bij de partij van Valentijn lukte het beide lange tijd niet om het verschil te maken. Toch kwam Valentijn langzaam onder druk te staan. Zijn tegenstander kon de winstweg maar niet vinden en toen hij ook nog misgreep was Valentijn er als de kippen bij om mat te zetten.


Stand na 45.Kg2

Valentijn Phijffer - T. Slijper

Zwart heeft het initiatief. Hij kan de c-pion en daarna de b-pion winnen. Het gevolg is helaas dat wit het initiatief overneemt en wellicht met heel veel schaak remise afdwingt. Zijn vervolgzetten zijn daarom wel enigszins te begrijpen maar niet goed. 45... De4+ 46.Kg3 d4? 47.g7! d3?? maar dit is te veel gewaagd. In een keer is het uit: 48.Da2+ Dd5 en vervolgens mat.


Bij Peter Schut speelden beide erg voorzichtig. Met ook veelvuldige afruil leek een gelijk spel aanstaande. Toch vergiste Peter zich wat fatale gevolgen had kunnen hebben.


Stand na 48... b5??

T. Pronk - Peter Schut

Wit vervolgde braaf met 49.axb5 en na 49... axb5 50.Kd3 was de partij weer in evenwicht. Veel beter is echter 49.cxb5! axb5 50.a5! De a- en e-pion van wit vormen ineens een grote bedreiging waar zwart niet veel tegen kan doen. En plotseling kijkt zwart tegen een verloren stelling aan. Vervolgens ging het weer mis met 50... Lc7?? waar wit met 51.b4!! van had kunnen profiteren. Hij speelde echter braaf 51.Pd2? waarna de partij weer in evenwicht was. Tenslotte zette Peter Schut zijn tegenstander in grote tijdnood verrassend mat. Aangezien er niet meer genoteerd werd, weten we niet hoe dat tot stand kwam, maar het punt was binnen.


In de partij van Pieter hadden we vanaf het begin van de avond het meeste vertrouwen. Het was voortdurend de vraag wanneer de beslissende klap zou worden uitgedeeld. Door inventief verdedigen van zijn tegenstander kwam die maar niet. Ook in het eindspel in grote tijdnood had Pieter de beste papieren. Eenmaal greep hij echter mis met stukverlies als gevolg en we vreesden het ergste. Pieter liep vervolgens door met een pion die ten koste van een stuk geslagen moest worden, waarna verrassenderwijs een potremise stand overbleef.

De Cirkel - SMB 2 2½ - 5½
Bart de Kort - J. Pijkeren 0 - 1
C. de Vries - Huub Jansen 0 - 1
Pieter van Groenestijn - M. Bakker ½ - ½
T. Pronk - Peter Schut 0 - 1
Valentijn Phijffer - T. Slijper 1 - 0
P. van der Wijngaart - Henk van den Berg 0 - 1
Peter van den Berg - B. ten Holte 0 - 1
W. Havinga - René Verhesen 0 - 1