Inspirerende training Willy Hendriks

vrijdag 7 december 2012
De schaaktraining van Willy Hendriks op donderdag 2 december was interessant, leerzaam maar vooral inspirerend. Bovendien op een leuke en lichtvoetige manier gebracht. Willy gaf deze training voor een twaalftal personen in 't Hert en wel naar aanleiding was zijn recent verschenen boek "Move First, Think Later, sense and nonsense in improving your chess". Willy vertelde dat zijn boek erg goed ontvangen is, inmiddels aan de 2e druk bezig is en juist afgelopen week in Engeland de prijs opgehaald had die hij in oktober jl. gewonnen heeft met het boek. De prijs, uitgereikt tijdens de Londen Chess Classic, geeft uitdrukking aan het feit dat de insteek en inhoud van het boek toch wel bijzonder is. Anders dan anders.


In een korte inleiding schetste Willy de opzet van zijn boek. In de gangbare schaakliteratuur en schaakeducatie staat centraal dat je tijdens je schaakpartij volgens "oordeel en plan" moet werken. Met andere woorden, de stelling beoordelen (sterktes en zwaktes ervan) en van daaruit een strategisch plan ontwikkelen. Vooral de boeken van Max Euwe zijn van deze principes doordrenkt. Willy benadrukte dat die insteek tot resultaten kan leiden maar dat het in de praktijk ook heel vaak voorkomt dat de stelling als zodanig helemaal niet zo relevant is en dat het gewoon zoeken naar goede maar "verborgen zetten" ook heel veel kan opleveren. In feite een pleidooi voor "trial and error" bij het spelen van zetten. Al de opgebouwde kennis die je als schaker hebt helpt daarbij. Benut die intuïtie. Ons brein is dermate ingewikkeld en complex dat er geen vaste denkschema's vastliggen.

Elke keer goed kijken en zetcombinaties in je hoofd uitproberen levert daarom veel op. Ongewone en creatieve zetten komen dan regelmatig in beeld en deze zijn dikwijls veel beter dan de zetten die patroonmatig en volgens de standaardregels gespeeld worden. Aan de hand van verschillende oefendiagrammen werden deze principes geïllustreerd. Voorbeelden die verrassend waren. De meeste schaakdiagrammen die Willy als voorbeeld gaf lieten zien dat je zelfs niet echt heel diep hoefde te rekenen, maar dat je in 1 of twee zetten belangrijke winst kon halen of mat kon geven. De doorsnee clubschaker zal blij zijn met dit gegeven.

In de praktijk is bijna elke schaker geneigd om zijn stukken te "centraliseren" en "vooruit" te spelen. In de voorbeelden die tijdens de training/lezing aan de orde kwamen zag je net het omgekeerde. Dames en paarden die "teruggetrokken" werden, pionnen aan de zijkant die plots naar voren kwamen, het onderbreken van verdedigingslijnen door schijnoffers, op het eerste gezicht "rare velden bezetten" met stukken. Al deze gekke manoeuvres leverden steevast de winst in de partij. Enkele fraaie voorbeelden van mataanval passeerden de revue. Met name het zgn. Anastasia-mat waarbij een paard en toren op de h-lijn de vijandelijke koning aan de zijlijn mat gaven was mooi om te zien. Willy zei dat het wel op oefening aan komt. Je ziet dergelijke creatieve zetten pas als je veel diagrammen oplost. Het is ook voor een geoefende schaker nog vaak een worsteling om, op zichzelf bezien, simpele winst- of matcombinatie te zien.

Huub Jansen bedankte aan het eind van de avond Willy voor zijn zeer inspirerende lezing en training. Zeker voor herhaling vatbaar. Ik ben benieuwd naar de komende schaakresultaten van de 12 spelers die er afgelopen donderdag bij waren. De periodetitels liggen voor hen voor het grijpen.

Frans Drummen