Fijne feestdagen namens bestuur SMB

donderdag 27 december 2012
Beste SMB'ers,

Het jaar ligt grotendeels achter ons. Tijd voor de nabeschouwing en analyses. Je kunt naar 2012 kijken als naar een schaakpartij, vol mogelijkheden en kansen, sommige bewaarheid, andere verloren gegaan in het strijdgewoel van alledag. Er zijn lessen geleerd en weer vergeten, fouten gemaakt en hersteld. Het afgelopen jaar blijkt te ingewikkeld om geheel te kunnen overzien. Dat overzicht komt later nog, of gedeeltelijk, of niet.
Allemaal bekende ervaringen voor een schaker.

Als bestuur hebben we geprobeerd de mogelijkheden en kansen voor onze leden te vergroten. We hebben ernaar gestreefd het clubleven nog veelzijdiger te maken en daarmee interessanter en plezieriger. Jullie hebben je kansen gegrepen, gedeeltelijk, of soms ook niet. Er komt een nieuw schaakjaar aan, boordevol beloftes. We gaan het samen, leden en bestuur, opnieuw vullen met onze hoogstpersoonlijke bijdragen. Ik kijk ernaar uit. Dank voor jullie inzet als SMB-leden, intern en extern, bij jeugd en senioren, als organisatoren en meedenkers!

Fijne feestdagen, namens het bestuur van SMB,

Huub Jansen