Schaakclinic op basisschool de Hazensprong

zondag 14 april 2013
We waren onlangs benaderd, via een ouder en ook een leerkracht van basisschool de Hazensprong, om het schaken eens op deze basisschool te promoten. Leek ons een prima idee, de jeugd met het schaakspel in aanraking te laten komen. Enkele kinderen van deze basisschool nemen al deel aan het jeugdschaak op vrijdagavond van SMB. Wie weet vinden ook andere leerlingen uit hun klas het net zo leuk als zij en komen ze na de schaakintroductie op school dan ook eens bij het wekelijkse jeugdschaak kijken. In ieder geval wilden we graag op deze uitnodiging ingaan. "We" zijn in dit geval Henny Goverde, Gerard Eickmans en ondergetekende.


Donderdagmorgen 11 april togen we met schaakmateriaal, borden en stukken en een demonstratiebord naar de Bisonstraat (wijk Hazenkamp) waar de school gehuisvest is. We werden allerhartelijkst ontvangen door de leerkracht Angelique. Zij bracht ons naar de dependance waar in een kelderverdieping een zaaltje was ingericht voor dit soort activiteiten. Hier hebben we in totaal 5 klassengroepen ontvangen en een schaakclinic verzorgd. Drie in de morgenuren en twee in de middaguren. Elke groep hebben we ongeveer 1 uur gehad. De groepen varieerden in grootte van 10 tot ongeveer 22 kinderen. Ik denk ongeveer 65 kinderen in totaal. De leerkracht was er ook steeds bij.

Wat hield de schaakclinic globaal in?
Kort verhaaltje over het schaakspel als spel
Introductie over de loop der stukken
Benoemen van de waarde van de stukken
Op het demonstratiebord laten zien, aan de hand van eenvoudige opstellingen, hoe je kunt aanvallen en verdedigen
Wat voorbeeldjes van spelsituaties op het demonstratiebord
Vraag- en antwoordspelletjes naar aanleiding van eenvoudige diagramstellingen
Het laatste kwartier tot 20 minuten heeft elk kind een partijtje gespeeld. Wij liepen rond en reageerden op vragen die ze spelenderwijze hadden. Hielpen bij het verloop van de partijtjes.

We vonden het erg leuk om te ervaren hoe ontvankelijk de meeste kinderen waren. Het merendeel kon nog niet schaken maar ze pikten toch echt het een en ander snel op. Verrassend hoe assertief de kinderen (met name de jongste groepen) op de uitleg reageerden. We hebben echt moeten lachen soms. De drie leerlingen die al op jeugdschaak zitten, Blanca, Marieke en Kobus, trokken de rest van hun klasje ook enthousiast mee in het schaakevent en lieten zien dat ze al heel wat geleerd hebben. Ze zijn goede ambassadeurs voor het schaakspel. Aan het eind van de drukke maar zeer gezellige middag waren we wel aardig op. Maar het was zeker de moeite waard en dank aan de school en Angelique voor hun gastvrije ontvangst.

Frans Drummen, mede namens Gerard en Henny