Omgekeerde wereld in Beekbergen

door Jelmer Wedholm, donderdag 24 maart 2016

[archieffoto op homepage]

Zaterdag 19 maart speelde SMB 1 tegen VDS 1 in Beekbergen. Strijdt Met Beleid tegen Vriendschap Door Strijd. Uw soms wat pessimistische verslaggever mijmerde daar zaterdagochtend over dat uit deze twee namen gecombineerd de onontkoombare conclusie moet worden getrokken dat vriendschap met beleid gekozen moet worden. Gelukkig was de ontvangst in Beekbergen wel degelijk vriendschappelijk.

De wedstrijd was echter wel eigenaardig. Een schaakgezegde gaat “Wit begint, zwart wint”. De meeste clubschakers weten echter wel dat de witspeler met zijn eerste zet een klein voordeeltje heeft. Zaterdag was daar niets van te merken!

Bram op bord vijf had wit, en wist gelukkig de komende carnavaleske toestanden te ontwijken. Toen ik tussentijds keek leek het een droge stelling, symmetrisch, en totaal geen tactische mogelijkheden. Geen stelling voor Bram. Iets later werd remise overeengekomen.

Op de andere borden leek nog niet zoveel aan de hand, behalve bij Maarten op bord drie. Zijn witnadeel begon al om zich heen te grijpen. Een openingsexperiment leek niet goed af te lopen. Ik dacht aanvankelijk dat hij slechts een pion zou verliezen, maar blijkbaar zou het een kwaliteit gaan worden. Maarten moest daar echter niets van hebben en besloot de eer aan zichzelf te houden. Hij startte een dubieuze koningsaanval, die de tegenstander met het nodige denkwerk, maar ook gesteund door de macht van de zwarte stukken, wist af te slaan. 1,5 - 0,5 voor VDS.

Daarna bleef het enige tijd rustig, totdat de tijdnoodfase aanbrak. De borden die eerst nog rustige posities hadden gehad werden nu het toneel van allerlei drama. Op bord acht had Jacques ondanks het voordeel van de zwarte stukken een ietwat problematische stelling gekregen. De invallende VDS’er had een lagere rating, maar wist eerder al uw verslaggever op slinkse wijze te verschalken. Nu had hij echter teveel tijd geïnvesteerd. De vlag viel, en Jacques kon met een opgeluchte grijns een punt bijschrijven voor SMB.

De korte momenten die ik bij Paul (bord vier) kon kijken gaven mij weinig hoop. Hij had actieve stukken, maar het leek alsof zijn pionnen kwetsbaar waren. Ook hij had echter de zwarte stukken, en wist zijn tegenstander te overspelen. Ik geef de voor de mooie eindstelling relevante stukken (zie diagram links).

[diagram1] FEN: 8/1r6/8/8/8/8/3bbPPP/1B1R2K1 w - - 0 1Op bord twee had ik ook het geluk te mogen aantreden met de zwarte stukken. In deze stelling (zie diagram links) kon ik niet stil blijven zitten, en speelde ik 15. … h5?!

[diagram2] FEN: 1rq2rk1/p2bppbp/1pn3p1/2P5/6P1/B1P1P2P/
P3NPB1/1R1Q1RK1 b - - 0 15Na pion b6 moest ook toren f8 sneuvelen voor mijn ambitie om de witte koning op de tocht te zetten. In eerste instantie pakte mijn tegenstander correct alles wat hij pakken kon. Objectief stond ik totaal verloren (mijn digitale schaakvriend beweerde +1,8) maar in tijdnood greep mijn tegenstander een aantal keer flink mis. In deze stelling (zie diagram links) stond ik nog steeds een kwaliteit achter, maar inmiddels was al het plezier al voor mij.

[diagram3] FEN: 5k2/5p2/1p4p1/2q2n2/5P2/2PR1Q1K/r7/2R5 w - - 0 35

Er volgde: 35. Td5? De7 36. Txf5 gxf5 37. Dg3? (na het betere 37. Tg1 Df6 38. Tg2 is zelfs het pionneneindspel voor zwart gewonnen) 37. … Df6 38. Tg1 Dh6+ 39. Dh4 Th2+ en opgegeven door wit.


Peter vocht op bord één met de witte stukken tegen de bierkaai. In een Franse opening was het moeilijk de koningsaanval door te zetten. Het mocht niet baten, deze dag was voor de zwarte partij. Het grootste deel van de slag was gestreden, de tijdcontrole was gehaald. SMB stond met 3,5 - 2,5 voor.

Ruben en teamleider Huub waren nog bezig, één partij zwart, één partij wit.

Ik heb me laten vertellen dat Ruben aanvankelijk slecht stond, en Huub goed. Zoals alles deze dag draaide ook dit zich om. Eigenlijk ook wel logisch als je bedenkt dat Ruben zwart had en Huub wit. Huub kreeg op bord zeven een stelling die je Bram niet graag ziet spelen, maar Huub wel. Zijn tegenstander had een dubbele b-pion, en leek flink in de problemen. Er werd echter afgewikkeld naar een toreneindspel, en met weinig tijd ging het voor Huub van kwaad tot erger. De zwarte torens (hoe kan het ook anders?) hadden meer activiteit, en de zwarte pionnen liepen harder. Huub kon niet anders dan zijn tegenstander feliciteren met de overwinning.
Alles kwam nu aan op de partij van Ruben (bord 6). In een eindspel met lichte stukken stond hij een pion achter, die hij terug wist te winnen. Na nog meer drama kwam de volgende stelling (zie diagram links) op het bord.

[diagram4] FEN: 2n5/8/8/p1K5/4k3/2P5/8/8 w - - 0 1

Het is een multiplechoicevraag. Zwart heeft vier paardzetten, welke wint? Het is een leuke stelling om zelf te analyseren, er komen interessante varianten voorbij! Ik laat de lezer hiermee achter: mijn eerste ingeving was Pb6, Maarten beweerde meteen Pd6, Ruben speelde Pe7, na afloop van de partij kwam Paul overtuigend met Pa7. Enkele spannende momenten later gaf Ruben remise, de zwarte stukken konden hun magie voor hem niet waarmaken.

Eindstand 4 - 4.