Geslaagde slotronden in 't Hert

door Hans van Leeuwen, woensdag 27 april 2016
Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e
Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e
Slotronde 3e Slotronde 3e Slotronde 3e

(foto's boven de tekst zijn van slotronde 3e, die daaronder van 4b)

Op dinsdag 12 en 19 april organiseerde SMB de slotronde van respectievelijk OSBO-klasse 3e en 4b in ’t Hert. Hoewel er aanvankelijk sprake van was dat beide slotronden op één avond zouden plaatsvinden, werd niettemin besloten deze over twee avonden te verdelen teneinde gewone clubpartijen op beide avonden mogelijk te maken en de schakers uit beide klassen een speciaal voor hen georganiseerde, onversneden slotronde te bieden.

Het op deze wijze inrichten van de slotronden wierp zijn vruchten af, want zowel de ex- als interne schakers beschikten over voldoende rust en ruimte, en beide avonden verliepen dan ook zonder wanklank. Mede dankzij de talrijke en gevarieerde prijzen die door de organisatie ter beschikking waren gesteld (waaronder een fraaie DGT schaakklok met inscriptie voor het kampioensteam) en de outillage van onze speellocatie (beamer, geluidsinstallatie) verhieven deze slotronden zich stellig boven het gemiddelde niveau en kon het prestige van SMB bijgevolg niet anders dan toenemen bij hen die er getuige van mochten zijn.

Moge de foto's (met dank aan Frans Drummen) die deze tekst begeleiden aangename herinneringen opwekken bij hen die erbij waren.

Hans van Leeuwen

De resultaten

Dinsdag 12 april, klasse 3e:
Kampioensteam: Velp 2
Topscorer: Vadim van Kuijk (Velp 2)
Eerste winst: Matthijs Vernooij

Dinsdag 19 april, klasse 4b:
Kampioensteam: Mook 2
Topscorer: Harry Smits (Mook 2)
Eerste winst: Anton van Kouwen (Tornado 3)

Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b
Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b Slotronde 4b
Slotronde 4b Slotronde 4b