home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Opmerkelijke dinsdag Henk-Valentijn

zaterdag 19 november 2005
Henk Pietersen, nieuw op onze club en na deze dinsdagavond lid van S.M.B. geworden maakt het volgende mee: Om 21.00 uur gaat zijn mobiel af, goed hoorbaar voor alle aanwezigen. Het is maar een weet:
FIDE schaak regels: art 12.2.b Als een mobiele telefoon van een speler tijdens de partij in het spelersgebied afgaat, dan verliest die speler de partij. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.
KNSB competitie instructies: Het Fide reglement zegt dat mobile telefoons niet meegenomen mogen worden naar de speelzaal, tenzij de arbiter dit toestaat. De KNSB verleent voor wedstrijden van de competitie dispensatie voor het bij zich hebben van mobile telefoons. Het spreekt voor zich dat de telefoons uit moeten staan.
OSBO competitie: Het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft met het in mindering brengen van de helft van de resterende speeltijd, met een maximum van tien minuten, bij de speler wiens mobiele telefoon hoorbaar is afgegaan. De tegenstander van de spelers wiens mobiele telefoon is afgegaan, krijgt twee minuten extra speeltijd toegevoegd aan zijn resterende speeltijd. Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan van de mobiele telefoon bij dezelfde speler wordt bestraft met het verloren verklaren van de partij. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.
Een DGT klok: Corrigeren van kloktijden tijdens de partij:
Houdt de knop een paar seconde ingedrukt. De dan knipperende tijden kunnen worden aangepast.
S.M.B. regel: We volgen intern de OSBO regel, tenzij de arbiter anders beslist.
Henk-Valentijn. De situatie is als volgt:
Henk 2 minuten met Koning+Toren+pion en Valentijn 20 minuten met Koning+Toren.
Theorie van dit eindspel, zie Stap 5 (Toreneindspel A4je op de club): Winst voor de pionpartij bij gunstige stand van Koning en “bruggetje bouwen”. Remise bij gunstige stand van Koning (van K+T) voor de pion en actieve toren. Speelt de tijd een rol?
In deze situatie heeft Henk met K+T+pion weinig tijd en was de Koning+ Toren stand van Valentijn goed, waardoor bruggetje bouwen niet mogelijk was. De verdedigende partij zal met gemak verdedigen en Henk gaat door de klok. Zover is het niet gekomen, Valentijn stelde heel sportief remise voor.
Vraag is moet Henk toestaan dat de tegenpartij er uitsluitend op uit is te winnen door tijdsoverschrijding van de tegenstander te winnen. Nee.!
Henk kan remise voorstellen. Bij acceptatie is het opgelost. Bij weigering dient een claim ingediend te worden bij de scheidsrechter. De scheidsrechter wijst deze claim normaal gesproken toe en de uitslag is remise. Indien de pionpartij op winst blijft spelen en geen claim indient kan hij verliezen op tijd.
Tijdnood Remise Claim art. 10.2.
Als de aan zet zijnde speler minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij remise claimen voor zijn vlag valt. Hij moet de klokken stilzetten en de arbiter waarschuwen.
(Uitgebreide voorwaarden zie FIDE artikel 10 versneld beëindigen).
Remise aanbieden art. 9.1
Een speler, die remise wil aanbieden, dient dit te doen nadat hij een zet heeft gedaan en voordat hij de klok van de tegenpartij in werking zet.
Noteren in tijdnood art. 8.4
Het is niet toegestaan zetten vooraf te noteren (art 8.1) Als eens speler minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij niet verlicht te noteren.
ic@smb.nl (Eric de visser)

wachtwoord vergeten?