home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Start seizoen 2020-2021

dinsdag 25 augustus 2020
Beste schaakvrienden,

Het bestuur is voornemens om na bijna een halfjaar op 1 september weer te gaan starten met onze schaakavonden op 't Hert.

We realiseren ons dat we in deze bijzondere periode geen normale opstart kunnen gaan maken, zoals we traditioneel gewend zijn. Voor ons is het belangrijkste dat we een veilige schaakomgeving creëren voor onze activiteiten.

Als bestuur hebben we de volgende besluiten genomen:

Er is een corona protocol (zie hieronder) opgesteld voor onze activiteiten. Uitgangspunten voor dit protocol zijn de richtlijnen van de RIVM en de KNSB. Dit protocol zal is een eerste aanzet, waar nodig zullen we dit verder uitwerken;

De prioriteit van het bestuur ligt bij het opstarten van de schaakactiviteiten. Dit betekent dat we eerst zullen beginnen met een aantal avonden keizercompetitie. We doen dit om te kijken of de zaken goed zijn ingericht en dat de leden het gevoel hebben veilig te kunnen schaken bij ons. We schatten in dat er per avond gespeeld kan worden op 16 borden, dus ruimte is voor 32 spelers;

We zullen de opstart van de interne competitie op een later tijdstip plannen en daarover tijdig communiceren;

Een van de startpunten van het jaar is het houden van een Algemene Ledenvergadering. We hebben besloten deze niet in september te houden, maar op een nader te bepalen tijdstip, waarbij we zeker de veiligheid van de leden kunnen waarborgen;

Als bestuur hebben we de besluiten genomen, omdat we het graag goed willen doen. In deze onzekere tijd kan het besluit van vandaag, morgen weer moeten worden teruggedraaid. De veiligheid van onze leden staat voorop en dit zullen we samen moeten bereiken.

Dit betekent ook dat we als bestuur openstaan voor suggesties om te kijken of we onze zaken toch anders/beter kunnen inrichten.

Allen veel plezier en succes met de opstart van het seizoen!

Het bestuur.


CORONA PROTOCOL


1. Leden en potentiële leden die willen schaken zijn welkom op de dinsdagavond vanaf 19.15. Om 19.30 beginnen de partijen. Leden die niet willen spelen dienen thuis te blijven.

2. Blijf thuis als je corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebt. De corona-verantwoordelijke (in het vervolg CV genoemd) heeft het recht om je naar huis te sturen (ook als pas later op de avond blijkt dat je toch klachten hebt). In de speelzaal dien je de aanwijzingen van de CV op te volgen, in de bar gelden de richtlijnen van 't Hert.

3. Per tafel wordt slechts 1 partij gespeeld worden. De rijen staan drie meter uit elkaar. De CV zorgt voor de indeling van de zaal.

4. Bij aankomst worden de handen gedesinfecteerd.

5. Je meldt je aan bij de CV. Deze schrijft jouw naam op een lijst en deze lijst wordt minimaal twee weken bewaard. Er worden alleen klassieke partijen gespeeld (100 minuten voor een partij plus 10 seconden increment). Je mag niet gaan vluggeren.

6. Voor aanvang van de partij moeten de spelers zelf de tafel, bord, stukken en klok desinfecteren. Vanwege de desinfectie mag er alleen met plastic stukken en borden gespeeld worden.

7. Probeer tijdens een partij zoveel mogelijk aan het bord te blijven zitten. Als je toch bij een ander bord wilt gaan kijken, zorg er dan voor dat je 1½ meter afstand houdt.

8. Als je wilt analyseren, doe dit dan aan de speeltafel en niet in de barruimte. Je mag alleen met jouw tegenstander analyseren, niet met toeschouwers.

9. Na afloop van de partij (en na-analyse) moeten de spelers zelf de tafel, bord, stukken en klok opnieuw desinfecteren en de spullen zelf opruimen. Daarna dienen de spelers de speelzaal te verlaten.


wachtwoord vergeten?