home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Nieuwe rubriek: Schaakbeeld

woensdag 3 maart 2010
Frans Drummen en Cas Aubel zijn van plan op de site van SMB wekelijks een rubriek "Schaakbeeld" voor hun rekening te nemen. Door middel van een aan te klikken banner kan de lezer naar de pagina Schaakbeeld springen.

De rubriek krijgt de titel Schaakbeeld, en is een combinatie van een foto of video (beeld) met tekst (woord). De rubriektekst en foto richt zich "op schaken in de meest brede zin van het woord". Het kan gaan over SMB, maar meer nog over schaken als spel, over schakers en hun passie, over schaakuitdrukkingen, over emoties tijdens partijen etc. De toon is vooral filosofisch en bespiegelend van aard, met enige lichtvoetigheid.

Volgens de initiatiefnemers zijn foto's op schaaksites over het algemeen nogal saai: beelden van twee personen, gebogen over een schaakbord. Zij willen dit met iets meer fantasie gaan doen. Fotobeelden die soms in een studio gemaakt worden (atelier Frans Drummen) of juist andere onderwerpen in beeld brengen dan de standaard schaakfoto. De teksten zullen uit maximaal 800 woorden bestaan, maar gewoonlijk veel minder. Soms kan het ook een aflevering met één of meerdere foto's zijn en met slechts weinig tekst. Wel steeds een combinatie en wisselwerking daartussen. Cas zal over het algemeen de teksten schrijven, Frans de foto's verzorgen. Maar het kan ook zijn dat een van hen in een bepaalde week beiden doet, of zelfs dat de rollen eens worden omgekeerd.

Frans en Cas zeggen beiden garant te staan voor een zekere continuiteit van deze rubriek Schaakbeeld. Zeker voor het lopende jaar. Zij vinden het leuk om dit te gaan doen. Dat is meestal de beste garantie dat het goed uit de verf kan komen en dat leden en anderen zo'n rubriek met plezier lezen en bekijken.

Mochten andere SMB-ers op vergelijkbare wijze een beeld met verhaal willen plaatsen onder deze nieuwe rubriek, zijn zij van harte welkom. Enige eis is dat het past bij de formule die Frans en Cas voor ogen hebben (zie bovenstaande). Zij willen als een soort redactieraad fungeren om te zorgen dat een dergelijke rubriek een gewenste eigenheid krijgt en houdt.

De rubriek krijgt een vaste en herkenbare plek (eigen banner) op de site zelf. Dat wordt via de sitebeheerder mogelijk gemaakt. Een eigen plek is voor een dergelijke rubriek belangrijk. Ook is van belang dat de lezer precies weet wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt: in het weekend, op een vaste dag in de week.

Voor eventuele reacties op afleveringen, die altijd zeer welkom zijn, lijkt het forum onder "schaken algemeen" de meest geschikte plaats. Het bestuur vindt dit initiatief een zeer goed idee en wil voorzover dat wordt gewenst graag zijn medewerking verlenen aan de uitvoering ervan.

(De hierbij geplaatste foto is van Frans Drummen. De tekst is grotendeels ontleend aan wat Cas en Frans onlangs aan het bestuur schreven.)

wachtwoord vergeten?