home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Weg omhoog ingezet door SMB 4

woensdag 15 februari 2012
SMB 4 won afgelopen dinsdag 14 februari van ASV 9 uit Arnhem. Een mooie en verdiende zege. Eindstand 4.5-1.5. Het werd ook wel weer eens tijd na drie opeenvolgende eerdere nederlagen in de OSBO-competitie. Op de winst tegen ASV 9 viel volgens mij niets af te dingen, die was dik verdiend en had misschien nog wel hoger kunnen uitvallen.

De opening van de avond begon terecht eerst met een woord van voorzitter Huub Jansen. Hij stond stil bij het overlijden van "onze Jaap Schuld". Ondanks het feit dat Jaap al op leeftijd was (de 80 gepasseerd), kwam zijn overlijden toch zeer onverwacht. Huub memoreerde Jaap onder andere als een zeer aimabele, vriendelijke man en als een zeer trouwe clubspeler bij SMB. Hij zal erg worden gemist. Er werd vervolgens een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jaap.


Ik was zelf het eerste klaar. In een Italiaanse opening (ik had wit) kwam ik redelijk goed in mijn spel. Mijn tegenstander stond iets minder ontwikkeld en ik kon lichte druk uitoefenen door steeds te dreigen met een doorstoot van een centrumpion. Bij de 20e zet kon ik die doorstoot daadwerkelijk uitvoeren met kansen op groot ruimteoverwicht en kansen op stukwinst. Ik geloof dat mijn tegenstander toen niet de beste zet deed door de centrumpion te slaan met zijn paard. Hij had ook kunnen kiezen voor een meer passieve verdediging. Hoe het ook zij, resultaat van zijn actie was dat ik nu een stuk won tegen 2 pionnen. Daarna ging het eigenlijk snel en relatief gemakkelijk. De torens en dame werden afgeruild en zijn pionnenmeerderheid werd in een paar zetten een pionnenminderheid omdat zijn koning te geïsoleerd stond om ze te verdedigen en dan is het met 2 stukken tegen 1 snel gedaan. Ik kreeg daarna nog eens twee verbonden vrijpionnen. Bij de 30e zet gaf mijn tegenstander op. 1-0 voor SMB

Vlak daarna kwam het 2e punt binnen voor SMB. Willem Dentz was daar debet aan. Willem gaf het volgende commentaar: "Ik had vanmiddag thuis geoefend op enkele schaakopeningen en had me voorbereid want verlies konden we ons, gezien de stand op de ranglijst, niet permitteren. Het was een open partij en die liggen me wel, ik kreeg aanvalskansen. Ook het feit dat mijn tegenstander lang rokeerde was in mijn voordeel. Bij de 17e zet kon ik schaak geven en via een dubbelaanval die daarmee gepaard ging kon ik de dame van mijn tegenstander vangen. Weliswaar tegen een stuk, maar mijn stukkenoverwicht werd toen te sterk om nog te verdedigen. Ben blij met de winst."

Vlak daarna was Peter Groenewald klaar met zijn partij. Peter had de hele partij wel overwicht. In het middenspel zag ik dat hij 2 pionnen voor stond, al is dat lang niet altijd beslissend voor winst. Er werd aan beide kanten heel wat afgemanoeuvreerd met dame, toren en loper. Er was aanval op beide koningsstellingen. Ik heb het eindspel niet gezien maar Peter vertelde dat zijn tegenstander te veel van zijn stelling vergde en een wanhoopsaanval deed. Dat kostte hem tenslotte twee stukken en dan is het natuurlijk snel afgelopen. 3-0 voor SMB.

De partij van Evert Niesen. Aangezien ik naast Evert zat heb ik die partij de hele avond "life" kunnen volgen. Een prachtige partij, gezien vanuit de schaakdynamiek en aanvalskansen van beide kanten. Een hele open partij. In het begin zag dat er niet zo naar uit maar in het middenspel "verrekende" Evert zich. Hij sloeg met zijn paard een pion, dacht dat dit correct was vanwege een directe dubbelaanval daarna, maar zijn tegenstander kon met zijn loper dit "vervolggevaar" afwenden. Evert stond nu gewoon een stuk achter. Maar er kwamen wel direct enorme aanvalskansen door dit incorrecte (?) offer van hem. De vijandelijk koning stond meteen bloot aan aftrekschaak, mat misschien? Evert won gelijk twee pionnen. Hij kwam zelfs op 4 pionnen voor tegen het verloren paard. Ik zag het winstpunt al binnen handbereik. Helaas, iets ging er mis. Zijn tegenstander kreeg allengs meer tegenkansen, met name omdat hij erin slaagde twee verbonden vrijpionnen te laten oprukken. Evert had ook een vrijpion maar die werd helaas door de vijandelijke loper vastgepind, kon niet doorlopen. Rond de klok van elven gaf Evert op. We hebben daarna in de kantine zijn partij nog uitputtend geanalyseerd. Dit samen met Hans Klip die nog talloze mogelijke "winstkansen" en aanvalskansen voor Evert uit zijn schaakhoed toverde, al vond Hans het een erg complexe partij waarbij een ingezette aanval van Evert ook snel had kunnen vastlopen. Jammer van het verlies maar wel genoten van zijn partij. Stand 3-1 voor SMB.

Henny Goverde kwam daarna in zijn partij tot remise. Het was een Scandinavische opening waar Henny zwart had. Henny was eigenlijk niet tevreden. Hij vond dat hij de partij had moeten winnen, stond de hele avond overwegend en had het beste van het spel en goede aanvalskansen. De partij duurde lang en er werd heel wat af "gepositioneerd". Het bleek allemaal net te weinig voor winst. Stand 3.5-1.5.

Jan Schillings aan bord 2 speelde ook lang door. Om 23.30 was het nog niet beslist. Jan had al vroeg in het de partij een pion winst en wist dat zelfs uit te bouwen tot een vol stuk voor. Toch bleek het lastig dit om te bouwen naar de definitieve winst. Pas door zetdwang van de vijandelijke koning af te dwingen, waardoor deze het beslissende veld ter verdediging van zijn pionnen moest afgeven, kon Jan de winst binnenhalen. Mooi.

De eindstand 4.5 tegen 1.5 is een prima score. De weg omhoog voor SMB 4 is ingezet.

Frans Drummen


wachtwoord vergeten?