home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Eeuwig zonde of eeuwig schaak?

Verslag SMB 4 - OPC, woensdag 17 oktober 2012
Afgelopen dinsdag 16 oktober was het dan zover, de eerste OSBO–match en wel tegen het Oosterbeekse OPC stond voor de deur. Dit seizoen speelt SMB 4 in een gewijzigde samenstelling. Evert Niessen kan helaas vanwege zijn gezondheid niet meer voluit meedraaien in de externe schaakwedstrijden. Gelukkig wel nog voor thuiswedstrijden. Pieter van Groenestijn vult de lacune in het team op. Fijn dat hij ons komt versterken. Geurt Gijssen, vorig jaar een steunpilaar en puntenpakker binnen ons team van SMB4, moest zich vanwege ziekte deze keer afmelden. Jammer. Willen Dentz, onze non-playing captain, had gelukkig geregeld dat Evert kon en wilde spelen.

Willem verwelkomde de gasten van OPC, wenste eenieder een goede partij en moest toen hals over kop invallen bij SMB 3 dat een man te kort kwam. We waren nu op onszelf aangewezen. Handen werden geschud, klokken ingedrukt. In volgorde van de partij-aflopen geef ik een korte terugblik.


Mijn partij

Ik had me voorbereid met wit en de dag ervoor geoefend op de Engelse opening. Een opening die ik zelden speel maar koos omdat deze volgens mij niet zo bekend is bij de doorsnee speler van de 3e klasse. Met enige voorbereiding vooraf van mijn kant zou ik dan via deze opening misschien een voordeeltje kunnen pakken. De opzet lukte redelijk. In het begin kreeg ik iets meer initiatief. Mijn tegenstander speelde echter secuur, voorzichtig en nauwgezet. Allengs schoof het speelveld ook steeds meer dicht. Er waren van beide kanten latente dreigingen. Ik had het loperpaar, hij had twee paarden die dicht bij mijn koningsstelling opereerden. Rond de 25e zet kwam de partij in een beslissende fase. Mijn tegenstander rukte op met zijn h-pion om mijn koningsstelling aan te vallen. Zijn aanval liep echter vast en bovendien was zijn eigen koningsstelling door de oprukkende pionnen nu ook verzwakt. We kwamen tot een passief evenwicht. Bij de 33e zet besloten we tot remise.

Partij van Peter Groenwald

Peter stond prima toen ik er tegen ongeveer 22.00 uur voor het eerst naar keek. Twee pionnen voor. Aan beide kanten de dames nog op het speelveld. Kwestie van dames ruilen en/of met de pionnenmeerderheid oprukken. Zijn tegenstander kreeg echter plots kans om met zijn dame "eeuwig schaak" te geven. Tenminste dat dacht Peter. Overigens ikzelf ook toen ik naar de partij zat te kijken. Peter accepteerde het remiseverzoek. Eric de Ridder die ook naar de partij stond te kijken sprak ons vervolgens bestraffend toe dat het helemaal geen eeuwig schaak was en dat Peters koning een wandelingetje had kunnen en moeten maken om het schaak op te heffen. Daarna een grote kans op winst. Deemoedig moesten we constateren dat dat zo was. Eeuwig zonde dus in plaats van eeuwig schaak. We lieten nu als team een bijna zeker en kostbaar ½ punt extra liggen.

Partij van Evert Niessen

Evert stond al vroeg in de partij beter en een pion voor. In de eindfase bleek die pion extra beslissend. Deze kon oprukken, moest geslagen worden door de vijandelijke koning, waardoor Evert de blokkade pionnen kon opruimen (geen dekking meer van hun eigen koning) en zelf vrijpionnen kreeg. Zijn tegenstander gaf op. Prima gespeeld door Evert en het eerste volle punt was binnen.

Partij van Jan Schillings

Deze heb ik, behalve het laatste kwartier, zelf niet kunnen volgen. Waar ging het fout Jan? Dat vroeg ik Jan meteen na de partij toen hij had opgegeven. Jan was heel duidelijk. "Bij de 3e zet toen ik een pion verloor." Dan is het inderdaad lastig spelen en loop je achter de feiten aan. Zijn tegenstander kon met zijn paard in het eindspel vrij makkelijk pionnen veroveren en als je er drie (?) achter staat is het einde niet ver meer. Jammer, het zij zo.

Partij van Henny Goverde

Een manoeuvreerpartij. Henny gaf na afloop kort commentaar. "Een partij van wisselende kansen. Niet echt spectaculair. Eerst stond ik beter, toen mijn tegenstander, toen ik weer, in het eindspel (denk ik) mijn tegenstander. Ik bood remise aan en dat werd geaccepteerd. Meer zat er niet in."

Partij van Pieter van Groenestijn

Alles hing nu af van de partij van Pieter. Winst, gelijkspel of nederlaag voor het team van SMB 4. Een erg open stelling stond op het bord. Zie foto van het schaakbord. Pieter met zwart. Materieel was het in evenwicht. Nadeel voor Pieter achterstand op de klok. Als toeschouwer durfde ik me niet aan een voorspelling te wagen hoe de partij zou eindigen. Voelbare spanning en zichtbare concentratie bij beide spelers. Pieter verloor. Helaas. ik weet nog steeds niet waardoor nou precies. In een na-analyse liet Pieter me een aantal winstvarianten (mataanval) zien die hij had gemist en hij zei dat de tijdsdruk ook een factor voor het verlies was geweest. Pieter: "Onverwacht moest ik, door het uitvallen van Geurt, met zwart aantreden. Een grote meevaller was dat ik een favoriete zijvariant op het bord kreeg en daardoor als snel ondanks een dubbelpion op een plusje kon bogen. Na twee oppervlakkige zetten van mijn tegenstander werd mijn voordeel nog groter. Ik had echter (te)veel tijd gebruikt en gecombineerd met het feit dat ik weinig speel was dat de oorzaak van het missen van een opgelegde winst. Daarna liep het nog verder uit de hand en zo kreeg mijn tegenstander de zege eigenlijk in de schoot geworpen."

Eindresultaat SMB 4 - OPC: 2.5 - 3.5. Er had meer ingezeten.

Frans Drummen


wachtwoord vergeten?