home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Open Schaakavond met mooie momenten

woensdag 28 november 2012
Een terugblik op de Open Schaakavond van dinsdag 27 november is niet zo een-twee-drie te geven. Er gebeurde namelijk heel veel wat de moeite waard is om te vermelden. Toch maar een poging wagen. Om half acht stroomde de grote zaal van 't Hert lekker vol. Een mooie opkomst. Er was een gedifferentieerd schaakprogramma en op elk onderdeel werd ingetekend. Ik zal proberen van elk schaakonderdeel de belangrijkste resultaten en verwikkelingen te vermelden. Idem een kort beeldverhaal via foto’s van elk onderdeel. Op die manier krijgt men de beste indruk van de avond.

Schaaktoernooi voor Nijmeegse politici

Dit werd voor de eerste keer georganiseerd. Het is altijd afwachten of politieke partijen op zo’n vraag. om mee te doen positief reageren. Ze hebben het altijd druk, moeten veel vergaderen en kennen meestal zo’n overladen agenda dat het niet lukt zoiets te organiseren. Heel fijn en sportief van de Nijmeegse politici dat bijna alle politieke partijen uit de gemeenteraad meededen en een afvaardiging stuurden. Vier partijen (PvdA, SP, Groen Links, Gewoon Nijmegen) kwamen zelfs met hun fractievoorzitter, D66 met een sterke driemandelegatie en de VVD was zo attent om een raadslid dat op het laatste moment verhinderd was toch snel door een ander raadslid te laten vervangen. De fine fleur van de Nijmeegse politiek hadden we om 20.00 uur dus gezamenlijk aan een tafel. Komt niet vaak voor buiten de gemeenteraadsvergadering.

Eric de Ridder was competitieleider en scheidsrechter voor dit bijzondere schaakevent. Hij legde kort uit dat er 6 ronden gespeeld zouden worden met een bedenktijd van 10 minuten per persoon en 5 seconden per gespeelde zet. Best snel voor een niet geoefende schaker maar zo kon iedereen tegen iedereen ingedeeld worden en om 23 uur afronden. De strijd brandde los. Er werd best serieus en geconcentreerd geschaakt en je kon zien dat sommige politici beslist talent voor het spel hadden en hebben. Enigen worstelden wel met de klok en de tijdsdruk, maar dat mocht de pret niet drukken. Leuk dat er ook bezoekers kwamen kijken.

Wat me echter het meest opviel was de plezierige en aimabele onderlinge sfeer tijdens de schaakwedstrijd. Er werd aan deze tafel van de politici veel gelachen en het beeld (vooroordeel) dat ik heb van politici die altijd met elkaar kissebissen moet ik echt bijstellen. Iedereen sprokkelde wel wat punten bij elkaar. Alleen Jo Janssen had het moeilijk en bleef op nul punten staan. Hij bleef echter ook goede zin houden, hij had tenslotte de meeste supporters (te merken in de pauze en aan het eind van de avond in de barruimte). Hij kon heel wat bekenden de hand drukken. Toch ook een goede avond gehad, volgens mij.

Schaakpoliticus van het jaar werd uiteindelijk Rutger Zwart van de PvdA. Misschien ook niet helemaal onverwacht want hij is ongeveer 15 jaar geleden ooit lid van SMB geweest en dan ben je uiteraard schaaktechnisch goed gevormd. De eindstand:

1 Rutger Zwart PvdA 6 punten
2-3 Noël Vergunst Groen Links 4 punten
Marijn van der Gaag PvdA
4-5 Joris van Oss D66 3 punten
Hans van Hooft SP
6-7 Puck Sanders D66 2 punten
Frederik Peters VVD
8 Jo Janssen Gewoon Nijmegen 0 punten

Voorzitter Huub Jansen overhandigde de beker "Nijmeegs schaakpoliticus 2012" tegen elf uur aan de winnaar. Huub prees al de spelers/politici voor hun actieve inzet en sprak daarbij de woorden uit dat hij hoopte dat we van dit toernooi een jaarlijkse traditie kunnen maken. Gezien en gehoord de reacties van de deelnemers lijkt er zeker animo voor.


Kloksimultaan van GM Maarten Solleveld

Grootmeester Maarten Solleveld, een van de topspelers van Nederland met een rating van dik 2500, was bereid gevonden om tegen een vijftal sterke SMB-ers een kloksimultaan te geven. Tijd: 1 uur per persoon. De 5 mannen van SMB waren Bram Rijkschroeff, Jelle van Deemen, Caspar Hermeling (invaller voor Hans Eshuis), Peter Schut en Ruben Hogenhout. Ik was benieuwd hoe dit zou verlopen, moeilijk vooraf in te schatten hoe de gezamenlijke druk van 5 tegen 1 zou uitwerken. Een ratingverschil per persoon met Maarten van ongeveer 500-600 punten is natuurlijk veel, maar in een simultaan is een moment van onoplettendheid ook bij een grootmeester soms aanwezig. Dat bleek “wishful thinking” bij de SMB-ers. Maarten had volgens mij een redelijk gemakkelijke avond. Bram, die volgens Maarten best wel goed speelde, verloor een pion en gaf toen meteen op. Jelle en Caspar kwamen ook niet echt in hun spel en moesten na de pauze capituleren. Peter had een redelijke stelling die hij lang kon vasthouden maar dus niet lang genoeg. Ruben hield het langste stand en stond aan het eind van de avond nog grofweg in materiaal gelijk. Een ver opgerukte vrijpion van Maarten gaf echter zoveel druk dat hij ook zijn koning moest omleggen. Er werd aan de tafel nog druk nageanalyseerd met zijn allen.


Simultaan van IM Hans Klip

Op deze simultaan kon eenieder vrij intekenen en 20 personen hadden dit gedaan. Mooi om te zien dat er enige nieuwkomers meededen. Er waren onder de deelnemers 5 "thuisschakers" en de rest allen clubschaker, waarbij 2 spelers van het eerste team van SMB met een rating van ongeveer 1800-1900. Dus dan wordt het beslist geen gemakkelijke avond voor de simultaangever. Tot aan de pauze, rond de klok van 21.00 uur, hield iedereen stand tegen Hans. Hans is een hele aardige simultaangever, sommigen mochten een zet terug zetten, anderen mochten nog wat langer denken.

Na de pauze begon het echt. Je zag de stellingen bij de meeste deelnemers langzaam maar zeker (bij sommigen zeer snel) in elkaar zakken en het deelnemersveld dunde zienderogen uit. Echter niet zo snel als vorig jaar of twee jaar terug, er werd door een aantal mensen taai weerwerk aan Hans geleverd. Aan het eind van de avond zag je het vuur om te winnen bij de resterende overblijvers verder aanwakkeren. Er lagen op sommige borden kansen. Uiteindelijk wisten drie spelers van Hans te winnen, te weten Hans Pots, Peter Groenewald en een bezoeker wiens naam ik helaas vergeten ben. Ze hielden er ieder een cadeaubon aan over. Jan Bardie wist op het allerlaatste nog een remise te boeken. Applaus voor Hans die velen een mooie avond gaf.


Snelschaaktoernooi


Aan het begin van de avond leek hier niet zoveel belangstelling voor te bestaan, maar dat kantelde plots en 8 personen gaven zich op. Pieter van Groenestijn was hier de wedstrijdleider en stelde een dubbelrondig rooster op van 5 minuten per persoon. Na de indeling kwamen nog enkele personen binnen die mee wilden doen, maar er werd besloten het bij deze 8-kamp te houden. De "laatkomers" schoven toen aan bij de simultaan van Hans Klip.

Zo'n snelschaaktoernooi op de Open Avond is meestal een onderonsje tussen clubleden van SMB. Ons kent ons. Altijd wel een apart sfeertje met het nodige herkenbare gehakketak en typische reacties bij verlies en winst. Jos Claessens, ex-SMB, reken ik dan gemakshalve niet als nieuwkomer, was weer meteen thuis in het "sfeertje", er was volgens hem nog niks veranderd. Overigens erg leuk dat Jos er was. Mooi ook dat er ook een "echte" nieuwkomer was, te weten Björn, een student die hier studeert maar ook clubspeler is in Spijkenisse (als ik me goed herinner). Hij deed het erg goed. Samen eindigde hij met Pieter op de gedeelde eerste plaats. Als ik me goed herinner was de einduitslag/ranglijst:

1-2 Pieter van Groenestijn
Björn
3 Hans van Leeuwen
4-5 Guus Alberts
Jos Claessens
6 Oscar Mercan Cano
7 Huub Jansen
8 Frans Drummen

Op de prijzentafel kon ieder wat van zijn gading vinden. Ik was bijvoorbeeld weliswaar als laatste geëindigd, maar erg blij met het mooie schaakbord (dat niemand van mijn voorgangers van de prijzentafel had gekozen). Snelschaken is en blijft onvoorspelbaar.


Schaakprobleem oplossen

Er was voorin de zaal een schaakprobleem op het demonstratiebord geplaatst. Opdracht: zwart geeft mat in twee zetten. Eenieder kon zijn/haar oplossing op een papiertje invullen en in een doos doen. Er werd met aandacht naar het probleem gekeken. Erg moeilijk was het niet, een opdracht uit een Stappenboekje nr.3. Aan het eind werd er een winnend papiertje getrokken (door Henny Goverde) uit de goede “inzendingen”. Winnaar werd Lucas de Jong. De prijs een analoog schaakklokje. De oplossing was (zie foto demonstratiebord) 1… Da3 2.bxa3 Tb1#


Afsluiting en zomaar nog wat sfeerfoto's

Heb ik nou alles gehad wat zich nog meer afspeelde? Nog lang niet, er werden nog heel wat gewone partijtjes tussen deze en gene gespeeld en uiteraard nagepraat en nageborreld aan de bar. Wie weet houden we er een aantal nieuwe leden aan over. Het slotwoord van Huub Jansen, waarin hij o.a. concludeerde dat het een bijzonder plezierige schaakavond was geweest werd volgens mij alom bevestigd. Een extra woord van dank naar de simultaangevers Hans en Maarten en naar de competitieleiders Eric en Pieter. Zonder hun belangeloze en vrijwillige inzet was het programma niet mogelijk geweest.

Frans Drummen


wachtwoord vergeten?