home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
video
geschiedenis
clubkampioenen
clubkampioenen jeugd
ere-leden
lidmaatschap
prijzen en bekers
privacy statement

Privacy statement

Medio mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden, waarin is opgenomen dat de vereniging een verplichting heeft de privacy van persoonsgegevens te beschermen. In lijn met de richtlijnen van de KNSB, heeft SMB een privacy statement opgesteld, welke de uitgangspunten bevatten hoe wij met persoonsgegevens om zullen gaan. In onderstaand overzicht geven wij kort weer, wat dit concreet inhoud. Wij verzamelen de gegevens voor:

- De ledenadministratie: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geboortedatum. Deze zullen binnen een beveiligde omgeving zichtbaar zijn op onze website; het bestuur zal deze gegevens gebruiken voor het uitoefenen van haar taken;
- De financiële administratie: aanvullend op de gegevens voor de ledenadministratie, worden bankgegevens verzameld t.b.v. het innen van de contributies en verplichtingen;
- De wedstrijdadministratie: Naam en registratiegegevens t.b.v. het organiseren van wedstrijden en het verwerken van de uitslagen (intern en extern). De uitslagen worden gepubliceerd op de website van onze vereniging;
- De website: beeldmateriaal vastgelegd tijdens clubactiviteiten, als mede reeds bovenstaand vermelde gegevens.

De vastgelegde persoonsgegevens zullen nimmer door de vereniging worden gebruikt voor commerciële doeleinden en het gebruik zal in lijn liggen met de afgelopen jaren, zoals is omgegaan met deze gegevens binnen onze vereniging. De vereniging gaat er tevens van uit dat de leden integer omgaan met de aan hen beschikbaar gestelde informatie en dat de leden de gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het bestuur verzoekt de leden aan de secretaris schriftelijk te bevestigen (per email avg@smb.nl), dat ze kennis hebben genomen van de uitgangspunten van het bestuur omtrent de bescherming van de persoonsgegevens en dat zij akkoord gaan met de beschreven gegevensverzamelingen.

Indien het bestuur de huidige uitgangspunten wenst te wijzigen zullen wij voor invoering hiervan de leden tijdig op de hoogte brengen. Ook nodigen wij de leden uit, die een verbetering zien van de ons protocol, een voorstel tot wijziging in te dienen. Als een lid van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn/haar gegevens, vernemen wij dit graag d.m.v. een email naar avg@smb.nl, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.


wachtwoord vergeten?