home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
video
geschiedenis
clubkampioenen
clubkampioenen jeugd
ere-leden
lidmaatschap
prijzen en bekers
privacy statement

Ere-leden en Leden van verdienste

Geurt Gijssen (ere-lid)

Geurt Gijssen heeft zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk gemaakt, eerst voor SMB en later ook voor het nationale en internationale schaakleven. In 1956 sluit hij zich aan bij SMB. Hij is een zeer verdienstelijk schaker en speelt van 1957 tot 1979 in SMB 1, afwisselend in de eerste en tweede klasse. Daarnaast was hij een aantal jaren de drijvende kracht achter het clubblad De Klokketoren.
SMB heeft vooral veel baat gehad van zijn organisatorische talenten. Hij is teamleider en wedstrijdleider geweest. In 1973 haalt hij samen met Wim Viering en pater Krekelberg het Nederlands kampioenschap voor de jeugd van 13 tot en met 16 jaar naar Nijmegen. Een jaar later organiseert hij het eerste van een serie rapidtoernooien. Gelijk al in het eerste jaar nemen de internationale meesters Bouwmeester en Böhm hieraan deel.
Door zijn diplomatieke optreden en zijn grote kennis van de schaakregels, ontwikkelt hij zich tot een internationaal bekende schaakarbiter. In het begin van zijn scheidsrechterscarrière was hij vaker te vinden in de Nederlandse toernooien, later is hij arbiter bij vele schaaktoernooien in het buitenland. Hoogtepunten in zijn carrière als scheidsrechter zijn de schaakolympiade en de tweekamp om het wereldkampioenschap tussen Kasparov en Karpov. Hij is zonder enige twijfel de meest bekende SMB-er in de schaakwereld. Hij is een grote autoriteit op het gebied van de schaakregels en heeft een vraag- en antwoordrubriek op internet. Het seizoen 2011-2012 maakt hij deel uit van het veteranenteam van SMB.

Ton Verdenius (ere-lid)

Er was eens een tijd dat SMB voorzitters had die "eindeloos" in functie bleven. Hesselink (1907-1931) en Verschuur (1932-1955) waren daar sprekende voorbeelden van. De derde en laatste in dat rijtje was Ton Verdenius (1971-1984). Alle drie verdienen zij alleen daarom al het erelidmaatschap van onze vereniging, maar omdat dit huldebetoon pas in een later stadium werd ingesteld, is alleen laatstgenoemde opgenomen in het illustere gezelschap van de ereleden van SMB. In dit verband moeten zijn twee voorgangers echter wel uitdrukkelijk worden genoemd.
Ton Verdenius was voorzitter van een bloeiende vereniging (vanaf 1973 telde ze meer dan 150! leden, van wie enkele met een landelijke uitstraling) en hij onderscheidde zich door een uitnodigende toegankelijkheid en een zeer persoonlijk optreden. Hij interesseerde zich persoonlijk in het wel en wee van ieder lid. Naar binnen en naar buiten toe werd hij hèt gezicht van SMB. Een aimabel, maar wel wat rokerig, gezicht. Hij bezat de gave van het (gesproken en geschreven) woord, dat met grote regelmaat werd ingezet ter verdieping van het clubgevoel en ter stimulering van de leden. Geestig waren zijn feesttoespraakjes, en ontroerend vaak zijn in-memoriam-bijdragen. Beide misten hun doel niet.
Vermeldenswaard is zeker ook de bijzondere aandacht die hij wijdde aan de ouder wordende leden. Hij stond aan de wieg van het zo genaamde "veteranenteam" waarin oorspronkelijk, en ook nu nog (?), een plaatsje was ingeruimd ook voor die schakers die over hun hoogtepunt heen waren en toch hun strijdlust wilden blijven uitoefenen. Er zijn jaren geweest dat iemands geestelijke vermogens zo ver waren afgenomen dat het hem onmogelijk was geworden èn een zet te doen, èn die te noteren, èn bovendien ook nog vervolgens de juiste knop van de klok in te drukken... Hij was altijd wel het snelste klaar, en op zijn negatieve score kon vast worden gerekend. In zijn jongere jaren was hij een van de sterkste schakers van Nijmegen geweest en nu was zijn schaakavond nog zijn enige uitje. Hij behield altijd zijn vaste plaats in het team. Zo wilde Ton dat!

Pater Paul Krekelberg (ere-lid)

De belangrijkste betekenis van erelid pater Paul Krekelberg is met name de activering van het jeugdschaak. Hij was in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw als het ware de verpersoonlijking van de ontwikkeling en de successen van het Nijmeegse jeugdschaak in het algemeen en bij SMB in het bijzonder.
Hij was als pater verbonden aan het Canisiuscollege waar hij bij Union in de jaren vijftig een bloeiende jeugdafdeling opbouwde. Deze jeugdafdeling werd vervolgens bij SMB ondergebracht. Hij heeft in 1955 aan de wieg gestaan van de oprichting van de SMB-jeugdclub, Jong-SMB, en werd bestuurslid voor jeugdzaken bij SMB. Er volgden tal van jeugdactiviteiten. In 1957 was hij initiatiefnemer en organisator van een meerdaags nationaal jeugdkampioenschap met 200 deelnemers.
De oprichting van de jeugdclub heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit, maar ook voor de kwantiteit van het verenigingsschaak. Binnen 10 jaar verdubbelde het aantal leden. In 1966 bijvoorbeeld waren er in totaal 100 leden waarvan 39 juniorleden.
Ook was hij inspirator van een lange reeks van Nederlandse Jeugdkampioenschappen tot en met 13 jaar en tot en met 16 jaar. Vele jeugdspelers van SMB gooiden daarbij hoge ogen en drongen nadien door tot de nationale top, zowel bij de jeugd als later bij de senioren.
Pater krekelberg was zelf ook geen slechte schaker. Hij won menig Nijmeegs kampioenschap en behaalde in 1963 het clubkampioenschap van SMB. Hij overleed in 1986.
Zie ook het verhaal Ketelbinkje van Jeroen Vanheste.

Gerard van Pelt (ere-lid)

Gerard van Pelt is in 2011 al 40 jaar lid van SMB en heeft in die periode altijd klaar gestaan als vrijwilliger. Vooral in zijn werk voor de bloeiende en landelijk bekende jeugdafdeling van SMB, zowel als organisatorische als ook uitvoerende kracht, was niets hem ooit te veel.
Als materiaalman van de club zorgde hij voor de piekfijne conditie van borden en stukken en talloze klokken zijn ter reparatie door zijn handen gegaan. In het verlengde hiervan was Gerard op de clubavonden lange jaren de helpende hand in de organisatie en een vraagbaak over clubzaken voor eenieder.
Als teamleider hebben vele spelers een dierbare herinnering aan zijn duidelijk en krachtdadig optreden in het belang van het team. De dank voor een overwinning of remise was een krachtige handdruk en hartelijke felicitatie; de verliezers kregen steevast een bemoedigend woord.
Als dank voor al de taken die Gerard op zich heeft genomen, heeft het bestuur van SMB in 2011 besloten om het zogenaamde tweetallentoernooi, waarbij koppels van SMB'ers het tegen elkaar opnemen, de naam Gerard van Pelt-toernooi te geven.

Gerard Eickmans (lid van verdienste)

Al vanaf het begin van het millennium is Gerard Eickmans verbonden aan het jeugdschaak bij SMB. Hij heeft in al die jaren gezorgd voor de standen, de publicatie van de uitslagen, het vervoer van materiaal, noodzakelijke reparaties aan klokken, indelingen op de jeugdavond en orde en rechtvaardigheid bij kleine akkefietjes. Tussendoor vond hij nog tijd om allerlei kisten, bakken en doosjes voor het opbergen van materiaal in elkaar te knutselen.
Op de avonden zelf was Gerard een vertrouwde verschijning, altijd in de weer ten behoeve van een goed verloop van de avond. Kinderen en begeleiders stonden onder zijn zorg en hoede. Gerards adelaarsogen zagen alles en als het goed was, dan was het goed en als het niet goed was, dan zei Gerard er wat van.
Daarnaast heeft Gerard zich immer bereid getoond het clubmateriaal te verzorgen, het transport van materiaal in alle mogelijke situaties op zich te nemen, de jaarlijkse ritjes naar de Waalkade voor het toernooi met een volgeladen auto, clinics op scholen te geven en zijn "handigheid" in dienst van de club te stellen. Niemand klopte vergeefs bij hem aan als er werk aan de winkel was; het clubbelang stond voorop en dan was Gerard altijd bereid om de klus met zijn kenmerkende voortvarendheid aan te pakken.
Op 6 september 2016 is Gerard Eickmans onder luid applaus van de leden benoemd tot Lid van Verdienste van SMB.


wachtwoord vergeten?